sinh vật nữa người nữa cá

Nghi vấn mới về “Nàng tiên cá” là có thật trong lịch sử

Ông cũng lưu ý rằng trước đó đã vài lần nhìn thấy những sinh vật tương tự trên bờ biển Tây Phi. ho tới nay,